HemFöreningens bildandeInformation om föreningenHyreslokalerGarage- & MC-platserKontaktSökLogga in
Föreningens bildande
Fakta om husen
Tomtkarta

Föreningens bildande

Den 18 februari 1999 bildades en arbetsgrupp för att undersöka intresset av att bilda en bostadsrättsförening. Intresset var så pass stort att en förening registrerades och medlemsavgifter betalades in. Åren gick och under år 2003 visade den dåvarande fastighetsägaren Drott AB intresse av att sälja om priset var det rätta.

Styrelsen anlitade Galären AB som därefter biträtt föreningen i förhandlingarna med fastighetsägaren och med all formalia som följer av ett fastighetsköp. Flera extra föreningsstämmor avhölls under år 2003 och år 2004 och vid extra föreningsstämman den 20 april 2004 röstade 80 procent för ett köp av fastigheten. Då föreningen tillträdde fastigheten var det 159 bostadsrätter och 43 hyresrätter. Inom godkänd period för ytterligare köp till det satta priset, 27 maj till 27 november 2004, köpte ytterligare nio medlemmar sina bostadsrätter.
Uppdaterat 2018-02-26
Utskriftsvänlig sida
www.brfharpalten1.se
Provided by Webforum